PROJEKTLEDNING – ITAB SHOP CONCEPT

ITAB Shop Concept

Projektledning och genomförande mässmonter 2000 m2 – Euroshop

”Genom tidigare kontakter och erfarenheter kring våra olika projekt på ITAB fick Karolina uppdraget att driva vårt Euroshop projekt med vår satsning på en närvaro och en monter som visar den kompetens och utveckling som ITAB koncernen erbjuder. Karolina är en utmärkt projektledare när vi internt behöver förstärka och genomföra ett projekt.”
Mikael Gustavsson, d.CEO ITAB Shop Concept AB